Pokusná kniha s rejstříkem

Kapitola 1. A Chapter

Quoted text

B

Rejstřík

C

cena, 1

Č

čekanka, 1
čočka, 1

D

dálnopis, 1

Ch

chalupa, 1

T

traktor, 1
ťululum, 1
tyfus, 1